fbpx

TERMENI ŞI CONDIŢII WEBSITE APIFOND MANAGEMENT S.R.L.
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul APIFOND MANAGEMENT S.R.L.cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile noastre este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

APIFOND MANAGEMENT S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.

APIFOND MANAGEMENT S.R.L. este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii din România nr. 31/1990 fiind o organizaţie neguvernamentală, autonomă, cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri dezvoltate atât în judetul Sibiu, precum şi în toată țara, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.

APIFOND MANAGEMENT S.R.L. are sediul în municipiul Sibiu, strada Nicovalei, Nr.12, J32/813/2017, CUI 37713720, E-mail:contact@apifond.ro, Cont LEI: RO26BACX0000001882322000 UNICREDIT BANK SA – Sibiu, și este reprezentată legal de BOGORIN IOAN BOGDAN, în calitate de administrator.

APIFOND MANAGEMENT S.R.L. respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

APIFOND MANAGEMENT S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau în direct cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile/evenimentele organizate de către APIFOND MANAGEMENT S.R.L. şi/sau în incinta APIFOND MANAGEMENT S.R.L și/sau sediu client. Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bunăvoie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea APIFOND MANAGEMENT S.R.L. de exemplu prin unul din formularele online utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii online etc., prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), participarea la tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare de pe website-ul www.apifond.ro etc.

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale APIFOND MANAGEMENT S.R.L.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

APIFOND MANAGEMENT S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează APIFOND MANAGEMENT S.R.L.?

Prelucrarea datelor cu caracter personalreprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul www.apifond.ro, nu este nevoie să ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), APIFOND MANAGEMENT S.R.L. vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, APIFOND MANAGEMENT S.R.L., va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal : numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, etc.

Când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul nostru. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare (Google Analytics, Awstats).

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către APIFOND MANAGEMENT S.R.L., exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

 • Clienţii persoane fizice ai APIFOND MANAGEMENT S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
 • Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. – actuali, foşti sau potenţiali) şi ai în stituţiilor/autorităţilor publice.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii APIFOND MANAGEMENT S.R.L., se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor APIFOND MANAGEMENT S.R.L.

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de APIFOND MANAGEMENT S.R.L., precum şi atunci când participaţi la târgurile/evenimentele/manifestările expoziţionale organizate de APIFOND MANAGEMENT S.R.L., vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor .

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către APIFOND MANAGEMENT S.R.L., ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor APIFOND MANAGEMENT S.R.L, persoanele vizate sunt în formate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, nici nu este justificată de un interes legitim al APIFOND MANAGEMENT S.R.L.persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi în formări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de APIFOND MANAGEMENT S.R.L.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

 • Îndeplinirea atribuţiilor legale ale APIFOND MANAGEMENT S.R.L.;
 • Derularea activităţii comerciale/contractuale a APIFOND MANAGEMENT S.R.L.;
 • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de APIFOND MANAGEMENT S.R.L.
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
 • Management operaţional;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
 • Activităţi de audit şi control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc..

APIFOND MANAGEMENT S.R.L. va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de APIFOND MANAGEMENT S.R.L.şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimțământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelorpot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoanale, după cum urmează:

– Clienţi persoane fizice ai APIFOND MANAGEMENT S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

– Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai APIFOND MANAGEMENT S.R.L., autorităţi/instituţii publice;

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către APIFOND MANAGEMENT S.R.L. şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de APIFOND MANAGEMENT S.R.L. cu respectarea drepturilor acestora, înspecial a dreptului de în formare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile APIFOND MANAGEMENT S.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener APIFOND MANAGEMENT S.R.L. prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prinîn termediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi foloși te în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai APIFOND MANAGEMENT S.R.L., cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care APIFOND MANAGEMENT S.R.L. în tenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi în formate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de APIFOND MANAGEMENT S.R.L., ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale în formative din partea APIFOND MANAGEMENT S.R.L., vă puteţi dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu APIFOND MANAGEMENT S.R.L., dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional în dividual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, APIFOND MANAGEMENT S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor APIFOND MANAGEMENT S.R.L. până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care APIFOND MANAGEMENT S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către APIFOND MANAGEMENT S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale APIFOND MANAGEMENT S.R.L. şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

În vederea realizării scopului menţionat, APIFOND MANAGEMENT S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie / de ştergere (cu excepţia situaţiei în care APIFOND MANAGEMENT S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către APIFOND MANAGEMENT S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale APIFOND MANAGEMENT S.R.L. și /sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce APIFOND MANAGEMENT S.R.L. depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul www.apifond.ro Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, APIFOND MANAGEMENT S.R.L. utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europenese pot face numaiîn condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost în formate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată CCICJ, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către APIFOND MANAGEMENT S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care CCICJ demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează în tereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, APIFOND MANAGEMENT S.R.L. este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către APIFOND MANAGEMENT S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de APIFOND MANAGEMENT S.R.L. şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, APIFOND MANAGEMENT S.R.L. poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea în formaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, APIFOND MANAGEMENT S.R.L. este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul APIFOND MANAGEMENT S.R.L. de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul APIFOND MANAGEMENT S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de E-mail:contact@apifond.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: strada Nicovalei, Nr.12, Sibiu.

Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului www.apifond.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul în formaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului www.apifond.rosau utilizarea serviciilor APIFOND MANAGEMENT S.R.L.prin intermediul website-ului menţionat, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.